away-1605971__340

Vill du dämpa emotionella reaktioner på vissa inre bilder, tankar eller händelser?

IDP (Interrupt Distraction Procedure)
är en relativt ny terapiteknik som utvecklades av Dr Tannis Laidlaw vid universitet i Auckland och metoden är kort, intensiv och som kan ge en snabbare och mer omedelbar känslomässig och kognitiv förändring. En session tar ca 1-2 tim och man räknar med att det behövs 1-3 sessioner för att få hjälp med problemet, men ofta kan det räcka med bara en session.

IDP är bra för att förändra inre övertygelser, för att uppnå nya önskade mål, lindra ångest och humörsvängningar m m. Vi jobbar med inre bilder under lätt hypnos (djup avslappning).